Wykonanie zabudowy samochodu OSP do celów ratownictwa technicznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy samochodu OSP do celów ratownictwa technicznego
Wymagania ogólne:
1) Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),,
2) Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg
3) Podwozie do zabudowy dostarcza Zamawiający. MAN 18.225 4x2 Rok produkcji 2003r

Wymagany termin do 60dni od zawarcia umowy lub 60 dni od daty przekazania pojazdu do zabudowy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba 25-512 Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A – (sekretariat), w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 09:00.