Wspólnicy

Alojzy Jakóbik - Konsultant Zamówień Publicznych OSKZP w Warszawie, Certyfikowany Ekspert ds. Zamówień publicznych w specjalności: Doradca i Wykładowca, KIG NET LEX w Warszawie nr 62/2007. Wykładowca w WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I PRAWA IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH w zakresie Procedur przetargowych na rynku inwestycyjnym oraz Prawa zamówień publicznych. Wykładowca ponad 200 szkoleń i kursów z zakresu Prawa zamówień publicznych realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w Polsce oraz zleconych przez jednostki sektora finansów publicznych. Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych (doświadczenie w przeprowadzeniu ponad 3500 postępowań przetargowych w sektorze finansów publicznych), nadzór nad przygotowaniem i realizacją ponad 200 umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, Ministerstwem Edukacji Narodowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Kontakt: email: Alojzy.Jakobik@kancelariajiz.pl

              Tel.: + 48 606 206 214 

 

Karol Ziemba – Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach pod numerem KL-K-892. Posiada 10 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie postępowań sądowych, nieruchomości, procesu inwestycyjnego oraz prawa umów.

W latach 2005 – 2012 współpracował z Echo Investment S.A. w Kielcach w zakresie obsługi prawnej, następnie świadczył pomoc prawną dla Jones Lang LaSalle w Warszawie oraz BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej.

Specjalizuje się w obsłudze procesu inwestycyjnego, postępowań sądowych oraz prawa nieruchomości i prawa umów. Wielokrotnie doradzał i negocjował przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów (m.in. zakupu nieruchomości, umów najmu i dzierżawy oraz umów o roboty budowlane).

Kontakt: email: Karol.Ziemba@kancelariajiz.pl

                Tel.: + 48 500 626 291