Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.
W szczególności specjalizujemy się w następujących zagadnieniach:

I  Kompleksowa obsługa prawna realizowanych projektów miękkich i twardych z środków UE w zakresie kwalifikowania wydatków od zamówień publicznych przez sprawy pracownicze personelu projektu po osiągane rezultaty w ramach zawartych umów z jednostką pośredniczącą  w tym problematyka realizowanych projektów z udziałem partnerów z wydzielonym budżetem.   

II  Kompleksowej obsłudze zamówień publicznych polegająca na:

 • kompleksowa obsługa zamówień publicznych u Zamawiającego i Wykonawcy,
 • przeprowadzenie wybranych postępowań,
 • kontrola udzielonych zamówień publicznych,
 • opiniowanie udzielonych zamówień publicznych,
 • przygotowanie ofert i sprawdzenie postępowań w imieniu Wykonawcy,
 • obsługa czynności związanych z środkami ochrony prawnej (odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do Sądu Okręgowego),
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
 • pozostałe czynności związane z prawem zamówień publicznych,
 • rozwiązywanie trudnych przypadków związanych ze zmianą umów zawartych w ramach udzielonych zamówień publicznych,
 • pomoc prawna Beneficjentom w przypadku nałożenia korekt finansowych związanych z realizacją projektów z środków UE. 

III Świadczenie pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego – począwszy na uzyskaniu wszelkich decyzji i zezwoleń do zawarcia umowy o roboty budowlane i nadzór nad prawnym aspektem wykonania tej umowy.

IV Szeroko rozumianej pomocy prawnej dla biznesu w szczególności związanej z:

 • prawem cywilnym i gospodarczym,
 • prawem upadłościowym i naprawczym,
 • zastępstwem procesowym przed sądami wszelkich instancji,
 • negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów,
 • negocjowaniem umów najmu w centrach handlowych (w szczególności pomoc przy ocenie i eliminacji ryzyk związanych z tego rodzaju umowami).