Zamówienia Publiczne i Przetargi

PN 6 Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie

PN 4 Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie

Ogłoszenie nr 630305-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.
 

Szpital Św. Leona sp. z o.o. : Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
 

PN 3 Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie

PN 2 - „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

PN 1 - Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie.

MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO - V POSTĘPOWANIE

MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO - IV POSTĘPOWANIE

MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO - III POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie nr 542209-N-2019 z dnia 2019-04-26 r. 
 

Muzeum Narodowe w Kielcach: MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Strony