Zamówienia Publiczne i Przetargi

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Umianowice w km 0+080 do km 0+550

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kije.pl
________________________________________
Kije: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Umianowice w km 0+080 do km 0+550
Numer ogłoszenia: 129462 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego ujmującego wody podziemne z utworów triasu na działce nr ewid. 648 w Piaskach Królewieckich dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu grupowego Przyłogi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.smykow.pl
________________________________________
Smyków: Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego ujmującego wody podziemne z utworów triasu na działce nr ewid. 648 w Piaskach Królewieckich dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu grupowego Przyłogi
Numer ogłoszenia: 118054 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Świadczenie usług w zakresie obsługi księgowej i doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorstw typu startup

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.technopark.kielce.pl
________________________________________
Kielce: Świadczenie usług w zakresie obsługi księgowej i doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorstw typu startup
Numer ogłoszenia: 117048 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

REMONT DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.radom.lasy.gov.pl/web/jedrzejow
________________________________________
Jędrzejów: REMONT DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW
Numer ogłoszenia: 116670 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych KPT

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.technopark.kielce.pl
________________________________________
Kielce: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych KPT
Numer ogłoszenia: 116328 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Przebudowa drogi powiatowej NR 0144T Stawiany - Samostrzałów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kije.pl
________________________________________
Kije: Przebudowa drogi powiatowej NR 0144T Stawiany - Samostrzałów
Numer ogłoszenia: 93086 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kije.pl
________________________________________
Kije: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek
Numer ogłoszenia: 93030 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kije.pl
________________________________________
Kije: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije
Numer ogłoszenia: 92872 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.maslow.pl
________________________________________
Masłów: Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej
Numer ogłoszenia: 91582 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.maslow.pl
________________________________________
Masłów: Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej
Numer ogłoszenia: 92806 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Strony