Zamówienia Publiczne i Przetargi

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NA TERENIE LEŚNICTWA PAPIERNIA Z PRZEDŁUŻENIEM DROGI NR 220/54/11/P

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl
________________________________________
Chmielnik: BUDOWA DROGI LEŚNEJ NA TERENIE LEŚNICTWA PAPIERNIA Z PRZEDŁUŻENIEM DROGI NR 220/54/11/P
Numer ogłoszenia: 44830 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gimnazjum.piekoszow.pl
________________________________________
Piekoszów: USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE
Numer ogłoszenia: 39616 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Budowa wiaty magazynowej na terenie Gminy Szydłów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szydlow.pl
________________________________________
Szydłów: Budowa wiaty magazynowej na terenie Gminy Szydłów
Numer ogłoszenia: 31380 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do belowania frakcji grubej odpadów w okresie 12 m-cy - dostawy drutu stalowego.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pgo.kielce.pl
________________________________________
Kielce: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do belowania frakcji grubej odpadów w okresie 12 m-cy - dostawy drutu stalowego
Numer ogłoszenia: 30866 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.miedziana-gora.pl
________________________________________
Miedziana Góra: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)
Numer ogłoszenia: 13385 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2016. - Grodzenia, remonty grodzeń, demontaż grodzeń upraw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
skarzysko.radom.lasy.gov.pl/
________________________________________
Skarżysko-Kamienna: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2016. - Grodzenia, remonty grodzeń, demontaż grodzeń upraw
Numer ogłoszenia: 27306 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

Przebudowa drogi w leśnictwie Kierz Niedźwiedzi (II odcinek) na długości 2 350 m w km 0+000 - 2+350

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_skarzysko_kamienna
________________________________________
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi w leśnictwie Kierz Niedźwiedzi (II odcinek) na długości 2 350 m w km 0+000 - 2+350
Numer ogłoszenia: 27722 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dokończenie robót budowlanych na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc realizowanego w ramach projektu: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Pr

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pgo.kielce.pl
________________________________________
Kielce: Dokończenie robót budowlanych na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc realizowanego w ramach projektu: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc
Numer ogłoszenia: 26752 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016

Budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.przetargi.ipzp.pl/dps-zgorsko
________________________________________
Sitkówka-Nowiny: Budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku
Numer ogłoszenia: 7820 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://dpsalberta.pl/?page_id=1350

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer ogłoszenia: 347360 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Strony