Zamówienia Publiczne i Przetargi

Remont drogi gminnej 326009T Stawy-Wygoda od km 0+530 do km 1+630

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.imielno.akcessnet.net
________________________________________
Imielno: Remont drogi gminnej 326009T Stawy-Wygoda od km 0+530 do km 1+630
Numer ogłoszenia: 91176 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów-Kamieniec-Dzierszyn od km 0+000 do km 0+653

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.imielno.akcessnet.net
________________________________________
Imielno: Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów-Kamieniec-Dzierszyn od km 0+000 do km 0+653
Numer ogłoszenia: 90880 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Przebudowa drogi gminnej nr 390002 T Życiny - Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szydlow.pl
________________________________________
Szydłów: Przebudowa drogi gminnej nr 390002 T Życiny - Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080
Numer ogłoszenia: 88948 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Zakup samochodu 9-cio osobowego.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
biuletyn.abip.pl/dpszgorsko/
________________________________________
Sitkówka-Nowiny: Zakup samochodu 9-cio osobowego
Numer ogłoszenia: 80098 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oraz całodobowej ochrony osób i mienia Muzeum Historii Kielc

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www:muzeumhistoriikielc.pl
________________________________________
Kielce: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oraz całodobowej ochrony osób i mienia Muzeum Historii Kielc
Numer ogłoszenia: 80060 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV, zadanie 1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.miedziana-gora.pl
________________________________________
Miedziana Góra: Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV, zadanie 1.
Numer ogłoszenia: 30661 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 382005T relacji Miedzierza-Rozgół

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.smykow.pl
________________________________________
Smyków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 382005T relacji Miedzierza-Rozgół
Numer ogłoszenia: 62940 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL Adamów-Matyniów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.smykow.pl
________________________________________
Smyków: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL Adamów-Matyniów
Numer ogłoszenia: 62848 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zagospodarowanie placu przy szkółce leśnej w Niekłaniu Wielkim wraz z przebudową budynku gospodarczego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.radom.lasy.gov.pl/web/staporkow
________________________________________
Stąporków: Zagospodarowanie placu przy szkółce leśnej w Niekłaniu Wielkim wraz z przebudową budynku gospodarczego
Numer ogłoszenia: 27793 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 24 W LEŚNICTWIE SŁUPIA NA ODCINKU 1212,71M ORAZ PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 25 W LEŚNICTWIE SŁUPIA NA ODCINKU 1823,49M

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.radom.lasy.gov.pl/web/jedrzejow
________________________________________
Jędrzejów: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 24 W LEŚNICTWIE SŁUPIA NA ODCINKU 1212,71M ORAZ PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 25 W LEŚNICTWIE SŁUPIA NA ODCINKU 1823,49M
Numer ogłoszenia: 51682 - 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Strony