Zamówienia Publiczne i Przetargi

BUDOWA ENERGETYCZNEGO OGRODU DOŚWIADCZEŃ WRAZ Z PARKINGIEM W KIELECKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne/pokaz/149

Kielce: BUDOWA ENERGETYCZNEGO OGRODU DOŚWIADCZEŃ WRAZ Z PARKINGIEM W KIELECKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM
Numer ogłoszenia: 148722 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie innowacyjnej biblioteki materiałowej w budynku Skye Inc Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne/pokaz/148

Kielce: Wykonanie innowacyjnej biblioteki materiałowej w budynku Skye Inc Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego
Numer ogłoszenia: 148038 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne/pokaz/147

Kielce: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 143836 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont najbardziej zniszczonej części Belwederu ( masyw kominowy ponad dachem) przy zabytkowym budynku Pałacu Badenich w Bejscach obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.dpsbejsce.strefa.pl/belweder.html

Bejsce: Remont najbardziej zniszczonej części Belwederu ( masyw kominowy ponad dachem) przy zabytkowym budynku Pałacu Badenich w Bejscach obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
Numer ogłoszenia: 137798 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strony