Zamówienia Publiczne i Przetargi

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://zs-pierzchnica.pl/ogloszenie-o-dostawie-produktow-spozywczych/

DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://dpsalberta.pl/?page_id=1350

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer ogłoszenia: 317294 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Strony