Zamówienia Publiczne i Przetargi

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://zs-pierzchnica.pl/ogloszenie-o-przetargu-na-artykuly-spozywcze/

Strony