Zamówienia Publiczne i Przetargi

Dostawa produktów żywnościowych

Ogłoszenie nr 614944-N-2017 z dnia 2017-11-13 r.

Zespół Placówek Oświatowych: „Dostawa produktów żywnościowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów

Ogłoszenie nr 612822-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.

Gmina Piekoszów: Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie

Ogłoszenie nr 612177-N-2017 z dnia 2017-11-07 r.
Gmina Pacanów: „Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach

Ogłoszenie nr 610972-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

GEOPARK Kielce: „Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów

Ogłoszenie nr 610868-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Gmina Szydłów: Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie

Ogłoszenie nr 609639-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Gmina Tarłów: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Ogłoszenie nr 608844-N-2017 z dnia 2017-10-30 r.

Zespół Szkół w Pierzchnicy: „DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Budowa budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice

Ogłoszenie nr 500050606-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.
Gmina Baćkowice: „Budowa budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice”

Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach

Ogłoszenie nr 600824-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

GEOPARK Kielce: „Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z dofinansowaniem z środków UE

3.1. Zakres przedmiotowy zamówienia jest wspófinansowany z środków UE w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014.2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) .
3.2. Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe:
I. LINIA DO CZYSZCZENIA NASION; (zadanie 1)
1. Czyszczalnia dokładnego czyszczenia
1) Wydajność zależy ściśle od zanieczyszczenia produktu

Strony