Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Ogłoszenie nr 636155-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.

Gmina Szydłów: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice

Ogłoszenie nr 635081-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.
Gmina Baćkowice: Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową

Ogłoszenie nr 634733-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

Gmina Piekoszów: „Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko

Ogłoszenie nr 634427-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej w Piekoszowie

Ogłoszenie nr 633826-N-2017 z dnia 2017-12-18 r.

Gmina Piekoszów: "Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej w Piekoszowie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Chmielnik w 2018 i 2019 r.”

Ogłoszenie nr 629219-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik: „Dostawa sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Chmielnik w 2018 i 2019 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa sygnału Internetowego do siedziby jednostek użyteczności publicznej podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych

Ogłoszenie nr 629220-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Gmina Kije: Dostawa sygnału Internetowego do siedziby jednostek użyteczności publicznej podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dostawa produktów żywnościowych

Ogłoszenie nr 628980-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.
Gmina Nowy Korczyn: „Dostawa produktów żywnościowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie

Ogłoszenie nr 627625-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Strony