Zamówienia Publiczne i Przetargi

Dostawa sygnału Internetowego do siedziby jednostek użyteczności publicznej podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych

Ogłoszenie nr 629220-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Gmina Kije: Dostawa sygnału Internetowego do siedziby jednostek użyteczności publicznej podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dostawa produktów żywnościowych

Ogłoszenie nr 628980-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.
Gmina Nowy Korczyn: „Dostawa produktów żywnościowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie

Ogłoszenie nr 627625-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku w 2018 roku

Ogłoszenie nr 624393-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Zespół Szkół im. prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku w 2018 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa wyposażenia szkoły w Szydłowie

Ogłoszenie nr 620919-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Szydłów: „Dostawa wyposażenia szkoły w Szydłowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Ogłoszenie nr 620954-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Szydłów: „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dostawa sprzętu multimedialnego do Przedszkola w Opatowcu

Ogłoszenie nr 620935-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Opatowiec: Dostawa sprzętu multimedialnego do Przedszkola w Opatowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OTOCZENIA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ogłoszenie nr 620201-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św.: ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OTOCZENIA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Daleszyce

Ogłoszenie nr 616356-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

Gmina Daleszyce: „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Daleszyce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie nr 617385-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.
Urząd Gminy Masłów: Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Strony