Zamówienia Publiczne i Przetargi

Budowa stacji 110/15kV Promnik dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.pgo.kielce.pl/o,173,Budowa_Stacji_110_15_kV_Promnik_dla_Zakladu_Unieszkodliwiania_Odpadow.html

Kielce: Budowa stacji 110/15kV Promnik dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Numer ogłoszenia: 277550 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów służbowych oraz zakup oleju opałowego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_chmielnik/zamowienia_publiczne/pg_201510090501826956017

Chmielnik: Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów służbowych oraz zakup oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 267306 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Remont pomieszczeń biurowych oraz piwnic na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://piwet.konskie.pl/ogloszenia-rozne?edit_mode=true

Końskie: Remont pomieszczeń biurowych oraz piwnic na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich
Numer ogłoszenia: 262506 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Strony