Zamówienia Publiczne i Przetargi

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie

Ogłoszenie nr 536843-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.

Gmina Tarłów: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalbmierz

Ogłoszenie nr 536794-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.

Gmina Skalbmierz: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalbmierz”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do belowania odpadów w okresie 12 m-cy – dostawa drutu stalowego

Ogłoszenie nr 536464-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.: „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do belowania odpadów w okresie 12 m-cy – dostawa drutu stalowego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Ogłoszenie nr 536205-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.

Gmina Szydłów: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Wykonanie dokumentacji projektowych sal gimnastycznych wraz z zapleczem przy szkołach na terenie Gminy Daleszyce

Ogłoszenie nr 536240-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.
Gmina Daleszyce: Wykonanie dokumentacji projektowych sal gimnastycznych wraz z zapleczem przy szkołach na terenie Gminy Daleszyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widełki, jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie nr 536296-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.
Gmina Daleszyce: Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widełki, jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km

Ogłoszenie nr 535815-N-2018 z dnia 2018-03-23 r.

Powiat Kazimierski: „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia terenu przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Ogłoszenie nr 532991-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie: Zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia terenu przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Dostawa w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku

Ogłoszenie nr 532376-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków

Ogłoszenie nr 531940-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.
Urząd Gminy Smyków: „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Strony