Zamówienia Publiczne i Przetargi

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego

: MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO - II POSTĘPOWANIE

MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dostawa maszyn związana z dofinansowaniem przedsiębiorstwa PPHU TEKATEX

Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe z bieżącej produkcji:
Wypalarka Plazmowa
Przeznaczona jest do cięcia plazmą powietrzną blach elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Możliwość wycinania we wszystkich rodzajach metali przewodzących prąd według dowolnych kształtów i rozmiarów.
Parametry minimalne:
Max prędkość cięcia min: 5m/min
Prędkość biegu jałowego min: 20m/min
Max grubość ciętej stali min: 10mm.
Pole robocze: min; 1,5m x3 m
Moc zainstalowana max: 20kw
Źródło: min 90A

Wykonanie zabudowy samochodu OSP do celów ratownictwa technicznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy samochodu OSP do celów ratownictwa technicznego
Wymagania ogólne:
1) Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),,
2) Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg

Dostawa maszyn związana z dofinansowaniem przedsiębiorstwa PPHU TEKATEX

Ogłoszenie 75/11/05/2018Dane podstawowe
Status *
Opublikowane

Rodzaj zamówienia *
Dostawy

Działanie *
/
Nabór
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert
2018-05-21

Termin realizacji zamówienia
2018-07-09
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.

Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA

Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat
kielecki
Gmina
Górno (gmina wiejska)

Realizacja robót budowlanych zadania inwestycyjnego związanego z dofinansowaniem ze środków UE

Ogłoszenie 54/08/06/2018Dane podstawowe
Status *
Opublikowane

Rodzaj zamówienia *
Roboty budowlane

Działanie *
/
Nabór
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert
2018-06-25

Termin realizacji zamówienia
2018-08-10
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.

Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA

Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat
pińczowski
Gmina
Kije (gmina wiejska)

Realizacja dostaw zadania inwestycyjnego związanego z dofinansowaniem ze środków UE

Ogłoszenie 22/30/04/2018Dane podstawowe
Status *
Opublikowane

Rodzaj zamówienia *
Dostawy

Działanie *
/
Nabór
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert
2018-05-08

Termin realizacji zamówienia
2018-11-01
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.

Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA

Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat
pińczowski
Gmina
Kije (gmina wiejska)

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach

Ogłoszenie nr 537520-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.

Gmina Daleszyce: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 446 w miejscowości Gnieszowice od km 0+000 do km 0+300 celem zabezpieczenia wąwozu lessowego

Ogłoszenie nr 537365-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.

Gmina Koprzywnica: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 446 w miejscowości Gnieszowice od km 0+000 do km 0+300 celem zabezpieczenia wąwozu lessowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Strony