Zamówienia Publiczne i Przetargi

Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie nr 529848-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Gmina Charsznica: Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018 leśnictwo Włochy

Ogłoszenie nr 529271-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Nadleśnictwo Pińczów: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018 leśnictwo Włochy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do belowania odpadów w okresie 12 m-cy – dostawa drutu stalowego

Ogłoszenie nr 529148-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do belowania odpadów w okresie 12 m-cy – dostawa drutu stalowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach przy ul. Struga 6

Ogłoszenie nr 528527-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach przy ul. Struga 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Iwaniska

Dz.U./S S45
06/03/2018
98476-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 6
06/03/2018S45
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98476-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Iwaniska: Usługi udzielania kredytu

Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice

Ogłoszenie nr 524290-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Gmina Oksa: „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa placu zabaw w msc. Danków- Wójtostwo

Ogłoszenie nr 524067-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.

Gmina Daleszyce: Budowa placu zabaw w msc. Danków- Wójtostwo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu

Ogłoszenie nr 523338-N-2018 z dnia 2018-02-26 r.

Gmina Opatowiec: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa dróg gminnych nr 334086 T, nr 334089 T w m. Koprzywnica

Ogłoszenie nr 523302-N-2018 z dnia 2018-02-26 r.

Gmina Koprzywnica: „Przebudowa dróg gminnych nr 334086 T, nr 334089 T w m. Koprzywnica”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE FRAKCJI PALNEJ Z ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW „JANIK” SP Z O.O. W JANIKU

Ogłoszenie nr 522412-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE FRAKCJI PALNEJ Z ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW „JANIK” SP Z O.O. W JANIKU”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Strony