Zamówienia Publiczne i Przetargi

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu

Ogłoszenie nr 523338-N-2018 z dnia 2018-02-26 r.

Gmina Opatowiec: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa dróg gminnych nr 334086 T, nr 334089 T w m. Koprzywnica

Ogłoszenie nr 523302-N-2018 z dnia 2018-02-26 r.

Gmina Koprzywnica: „Przebudowa dróg gminnych nr 334086 T, nr 334089 T w m. Koprzywnica”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE FRAKCJI PALNEJ Z ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW „JANIK” SP Z O.O. W JANIKU

Ogłoszenie nr 522412-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE FRAKCJI PALNEJ Z ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW „JANIK” SP Z O.O. W JANIKU”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 do km 0+224

Ogłoszenie nr 522433-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Gmina Szydłów: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Szydłowie od km 0+000 do km 0+224”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydłów

Ogłoszenie nr 522354-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Gmina Iwaniska: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydłów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa drogi leśnej o nr inw. 220/159 na terenie Leśnictwa Ćmińsk

Ogłoszenie nr 521511-N-2018 z dnia 2018-02-21 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk: Przebudowa drogi leśnej o nr inw. 220/159 na terenie Leśnictwa Ćmińsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie

Ogłoszenie nr 519233-N-2018 z dnia 2018-02-16 r.

Gmina Tarłów: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Antolce

Ogłoszenie nr 516444-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Urząd Gminy: „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Antolce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa

Ogłoszenie nr 516063-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Gmina Daleszyce: "Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków

Ogłoszenie nr 514717-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.
Urząd Gminy Smyków: „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Strony