Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn

Ogłoszenie nr 514814-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.

Gmina Nowy Korczyn: Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dąbrowie

Ogłoszenie nr 514314-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Urząd Gminy Masłów: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dąbrowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice

Ogłoszenie nr 514030-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Gmina Oksa: „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Ogłoszenie nr 512967-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.

Gmina Szydłów: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa

Ogłoszenie nr 512823-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Gmina Wilczyce: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463

Ogłoszenie nr 512213-N-2018 z dnia 2018-01-31 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Zabezpieczenie osuwiska Wzgórza Harcerskiego na terenie Parku Kadzielni w Kielcach oraz budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie nr 512060-N-2018 z dnia 2018-01-31 r.

GEOPARK Kielce: Zabezpieczenie osuwiska Wzgórza Harcerskiego na terenie Parku Kadzielni w Kielcach oraz budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Ogłoszenie nr 511504-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Gmina Szydłów: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Dostawa wyposażenia szkoły w Szydłowie

Ogłoszenie nr 511568-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Gmina Szydłów: „Dostawa wyposażenia szkoły w Szydłowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów

Ogłoszenie nr 511597-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Urząd Gminy Obrazów: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Strony