Zamówienia Publiczne i Przetargi

511578-N-2018

Ogłoszenie nr 511578-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Urząd Gminy Obrazów: Modernizacja, budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica, Lenarczyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia" Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

Ogłoszenie nr 511503-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Gmina Baćkowice: "Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia" Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 511121-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.
Gmina Nowy Korczyn: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km

Ogłoszenie nr 511125-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne

Ogłoszenie nr 510994-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

Gmina Iwaniska: Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Nowy Korczyn

Ogłoszenie nr 630990-N-2017 z dnia 2017-12-11 r.

Gmina Nowy Korczyn: „Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Nowy Korczyn”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr. 745 do „Zakaniowa

Ogłoszenie nr 508681-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

Urząd Gminy Masłów: Przebudowa drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr. 745 do „Zakaniowa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa drogi gminnej nr 140229k Książ Wielki - ul. Długosza i Podzamcze

Ogłoszenie nr 508934-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej nr 140229k Książ Wielki - ul. Długosza i Podzamcze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

Strony