Zamówienia Publiczne i Przetargi

Modernizacja przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

http://piwet.konskie.pl/ogloszenia-rozne

Końskie: Modernizacja przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich
Numer ogłoszenia: 191358 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Remont dróg leśnych oraz budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_suchedniow/zamowienia_publiczne/pg_201507220498742118056

Suchedniów: Remont dróg leśnych oraz budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów
Numer ogłoszenia: 185664 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

REMONT DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_jedrzejow/zamowienia_publiczne/pg_201507170504416041666

Jędrzejów: REMONT DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW
Numer ogłoszenia: 181368 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strony