Zamówienia Publiczne i Przetargi

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=1065&x=4&y=87&n_id=2726

Sadowie: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO
Numer ogłoszenia: 230432 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Remont budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_suchedniow/zamowienia_publiczne/pg_201508140371989097221

Suchedniów: Remont budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów
Numer ogłoszenia: 208992 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Modernizacja przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://piwet.konskie.pl/ogloszenia-rozne

Końskie: Modernizacja przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich
Numer ogłoszenia: 208984 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.zslipnik.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,104

Lipnik: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Numer ogłoszenia: 205058 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Strony