Zamówienia Publiczne i Przetargi

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń WDK oraz rozbudowa systemu monitoringu obiektu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.wdk-kielce.pl/bip/item.php?id=128&page=0

Kielce: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń WDK oraz rozbudowa systemu monitoringu obiektu
Numer ogłoszenia: 173082 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Remont dachu w budynku mieszkalnym Leśniczówki w Drugni gm. Pierzchnica

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_chmielnik/zamowienia_publiczne/pg_201507100464384548606

Chmielnik: Remont dachu w budynku mieszkalnym Leśniczówki w Drugni gm. Pierzchnica
Numer ogłoszenia: 173042 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie ogrodzenia terenu DPS w Zgórsku od strony drogi powiatowej i parkingu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://biuletyn.abip.pl/dpszgorsko/index.php?komunikat=8086&parent=8086

Sitkówka-Nowiny: Wykonanie ogrodzenia terenu DPS w Zgórsku od strony drogi powiatowej i parkingu
Numer ogłoszenia: 167142 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów w ramach realizacji projektu Schematom STOP

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://opatow.pcpr.info/ogloszenie-o-zamowieniuwszczeciu-postepowania

Opatów: Organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów w ramach realizacji projektu Schematom STOP
Numer ogłoszenia: 163062 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne/pokaz/152

Kielce: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego
Numer ogłoszenia: 161912 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Strony