Zamówienia Publiczne i Przetargi

Budowa fotowoltaicznych instalacji budynkowych na obiektach KPT

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne/pokaz/150

Kielce: Budowa fotowoltaicznych instalacji budynkowych na obiektach KPT
Numer ogłoszenia: 157342 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Pińczów w 2015 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_pinczow/zamowienia_publiczne/pg_201506180511654560185

Michałów: Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Pińczów w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 148434 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa dróg leśnych nr 31, 32 w Leśnictwie Michałów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_pinczow/zamowienia_publiczne/pg_201506180484843842591

Michałów: Budowa dróg leśnych nr 31, 32 w Leśnictwie Michałów
Numer ogłoszenia: 147962 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strony